بازار داغ دستفروشان دارو!

🔹یک دلال دارو می‌گوید که داروهای خارجی را از داروخانه‌ها تهیه کرده و در بازار قاچاق می‌فروشد

🔹دستفروشان دارو به بهانه تحریم، داروهایی که با ارز دولتی وارد شده را چندین برابر قیمت می‌فروشند!

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1345358