بیان آیاتی از قرآن توسط پوتین در رابطه با جنگ بین عربستان و یمن در حضور دو رییس جمهور مسلمان

🔹پوتین:در آیه قرآن گفته می‌شود که شما به لطف الله برادر هم شده‌اید لذا آنچه که در مناقشه مدنظر هست باید به برادری پرداخته شود

🔹 همچنین در قرآن گفته شده هرگونه خشونتی ممنوع است به غیر از اینکه هرکسی اجازه دارد از خودش دفاع بکند

🔹واکنش جالب هیأت ایرانی را ببینید

@AkhbareFori