♦️نماینده اصلاح‌طلب مجلس: با کمپین شفافیت آراء مخالفم

سهیلا جلودارزاده:

🔹به صورت کلی با کمپین شفافیت آراء مخالفم، چرا که در حال حاضر به قدری مشکل داریم که این یکی در آن گم است.

🔹در شرایطی که همه چیز دست یک جناح است شفافیت عادلانه نیست.

🔹شفافیت‌طلبان می‌خواهند اعمال فشار کنند.

#شفافیت_آرا

#شفافیت_مجلس

@AkhbareFori