♦️توضیح ظریف درباره توییت کریستین امان‌پور و پیشنهاد جدید ایران 🔹وزیر امورخارجه با توضیح درباره توییت کریستین امان‌پور خبرنگار سی ان ان، از پیشنهاد ایران درباره لغو تحریم‌های مجلس آمریکا در ازای پذیرش پروتکل الحاقی در مجلس ایران خبر داد. 🔹وزیرامورخارجه کشورمان…