پاسخ رئیس سازمان استاندارد به وجود آب در بنزین

🔹پیرزوبخت: به طور مستمر نازل های جایگاه های سوخت بررسی می‌شود

🔹اگر نازل های جایگاه سوخت، عمدا کم فروشی کنند، با آنها برخورد می‌شود

🔹بررسی وجود آب در بنزین بر عهده وزارت نفت است

@AkhbareFori