🚨 #خبرفوری ‌| دو نمونه مثبت کرونا در ایران در نتایج آزمایش اولیه رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت: 🔹 آزمایش اولیه بعمل آمده از نمونه‌های ارسالی مشکوک به ابتلا به کروناویروس جدید، در دو مورد مثبت گزارش شده است و آزمایشات بعدی برای بررسی قطعیت…