بارش شدید برف و باران در محورهای شمالی

🔹فردا محورهای هزار، چالوس، فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت با بارش شدید برف و باران همراه است.

🔹باد شدید(۵۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت) همراه برف در محورهای تهران و البرز خواهد وزید.

🔹بدون زنجیر چرخ به محورهای شمالی نروید

🔹پیش از سفر حتما از طریق سامانه ۱۴۱نسبت به وضعیت جاده‌ها کسب اطلاع کنید.

@AkhbareFori