♦️واکنش پامپئو به پرتاب ماهواره ظفر توسط ایران

وزیر خارجه آمریکا:

🔹ایران از پرتاب ماهواره برای توسعه بیشتر توانایی‌های موشک بالستیک خود استفاده می‌کند که به این کشور اجازه می‌دهد تا دشمنان خود را تهدید کرده و ثبات منطقه‌ای را نیز تهدید کند.

🔹نباید به ایران اجازه داده شود تا به توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک بپردازد.

@AkhbareFori