♦️محسنی اژه‌ای: فساد در کشور سیستماتیک نیست

معاون اول قوه قضاییه:

🔹فساد در کشور وجود دارد اما سیستماتیک نیست

🔹خدای نکرده اگر فساد در هر دستگاهی ایجاد شود، بد است

🔹معتقدم برخلاف آن‌چه که می‌گویند همه فاسد هستند، این‌گونه نیست

🔹واقعیت این است که اکثر قریب به اتفاق مدیران فاسد نیستند.

@AkhbareFori