جوابیه شهاب حسینی به منتقدان

🔹بار چندمی است که بنده را به دلیل ابراز عقایدم به بدترین شکل مورد عتاب قرار می‌دهید و انگ وابستگی سیاسی می‌زنید.

🔹تحریم فستیوال و عدم حضور راه چاره نیست؛ چرا که جا برای کسانی باز می‌شود که انگیزه‌های دیگری دارند.

🔹عشق و ارادت قلبی به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم، به واسطه پدرم در تار و پودم‌ تنیده و حتی به قیمت جان حاضر به فروختن آن نبوده و نیستم.

متن و نکات کمتر دیده‌ شده‌ای که وی به آن‌ها اشاره کرد در لینک زیر

sornakhabar.com/newsview/129517