مفتی فربه داعش در موصل دستگیر شد

🔹نیروهای ضربت عراق یکی از مفتی‌های داعش را در موصل دستگیر کردند. وی متهم به تکه تکه کردن، اعدام، برده داری، تجاوز، دزدیدن و فروش مسلمانان و غیرمسلمانان مخالف داعش است.

🔹زمانی که نیروهای عراقی این داعشی را دستگیر کردند ماشین مناسبی برای حمل او پیدا نکردند و در نهایت مجبور شدند از یک وانت استفاده کنند.

@AkhbareFori