بارش برف در نیمه ‎غربی، مرکز و شمال شرق ایران

🔹بارش سنگین ِبرف، استانهای شمال غربی از جمله اردبیل و آذربایجان‌های غربی و شرقی را سفیدپوش و مدارس را تعطیل کرد.

@Akhbarefori

  دانلود ویدئو