رهبر انقلاب: دلقک های آمریکایی که می‌گویند کنار مردم ایران هستیم ببینند مردم چه کسانی هستند؟

🔹اگر هم باشید کنار مردم هستید تا خنجر زهرآلود را وارد سینه ملت کنید

🔹فریاد انتقامی که از ملت بلند شد سوخت موشک‌های نابودگر پایگاه آمریکایی را تامین کرد

@AkhbareFori