♦️سفیر انگلیس در تهران دستگیر شد

🚨بازداشت سفیر انگلیس در تجمع امروز مقابل دانشگاه امیرکبیر

🔹سفیر انگلیس امروز در تجمع هنجارشکنانه مقابل دانشگاه امیر کبیر حضور داشت.

🔹این عنصر خارجی در حالی که مشغول تهیه عکس و فیلم از تجمع امروز بود توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد./رجا

@AkhbareFori