♦️تکلیف مسافران پروازهای تاخیری و ابطالی چیست؟

🔹تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد که ابطال نشده و جزو پروازهای تاخیری به شمار می‌رود به ترتیب و با اعلام شرکت هواپیمایی مربوطه امروز انجام می‌شود.

🔹شرکت‌های هواپیمایی موظف هستند ساعت مجدد پروازها را از طریق پیامک به مسافران خود اطلاع دهند و نسبت به کاهش ازدحام جمعیت در ترمینال‌ها اقدام کنند./ ایرنا

@AkhbareFori