این پیر خردمند پرفسور احمد مهدوی دامغانی استاد الاساتید دانشگاه هاروارد است، دکتر مهدوی دامغانی هر روز که از خانه و ساختمان محل اقامت خود در فیلادلفیا خارج می‌شود به سمت ایران می‌ایستد و سلام بر امام هشتم حضرت امام رضا(ع) میفرستد.

@AkhbareFori