♦️هجوم عرب‌های همسایه برای خرید املاک در شمال

🔹گزارش‌های میدانی حاکی از حضور چشمگیر اتباع کشورهای همسایه به خصوص اعراب عراقی و اماراتی برای خرید املاک در استانهای شمالی کشور است

قیمت‌ زمین در استان‌های شمالی بالا می‌رود؟

khabarfoori.com/detail/1333378