سخنگوی قوه قضاییه: رفتار برخی از سیاسیون باعث تعجب است، وقتی یکی از نزدیکانشان تحت تعقیب قرار می گیرد، می‌گویند ما مصونیت داریم و طبقه ممتازیم!

🔹اما وقتی می‌خواهند بگویند دیگری را تعقیب کنید، می‌گویند همه در برابر قانون برابرند.

@AkhbareFori