♦️دستگیری عوامل کیک‌های آلوده

وزیر کشور:

🔹عده‌ای از افراد این کار را بعد از خرید کیک انجام داده بودند که بازداشت هم شدند و برخی آن را برای کار تفریحی انجام داده بودند./فارس

@Akhbarefori