کدخدایی:

🔹اگر ادعای رد صلاحیت یکی از نمایندگان به دلیل حمایت از دولت یا برجام درست بود، او در همان دور قبل که برجام به تصویب مجلس رسید، رد صلاحیت می‌شد!

🔸واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری گفته بود حمایت از برجام یکی از علل رد صلاحیت نامزدهاست.

@Akhbarefori