♦️رویترز: ایرلاین‌های منطقه به پرواز بر فراز ایران ادامه می‌دهند 🔹با وجود تغییر مسیر چند شرکت هواپیمایی بین‌المللی از زمان بالا گرفتن تنش بین ایران و آمریکا شرکت‌های خطوط هواپیمایی قطر، امارات و چند کشور دیگر حاشیه خلیج فارس همچنان بر فراز آسمان ایران و…