🔹مسافران از هواپیما پیاده شدند و مشکل خاصی برای مسافران پیش نیامده است.

🔹به هواپیما اسیبی وارد نشده اما حرکت نمى کند.

🔹زمانی که خلبان قصد وارد شدن به تاکسی وی را داشته، چند متر از باند خارج و وارد زمین گِلى شده است.

#اخبارفوری_کرمانشاه را اینجا ببینید

t.me/joinchat/AAAAAD_K7d_LG-5DwIMR4Q