توضیحات رئیس دفتر رئیس‌جمهوری درباره هواپیمای اوکراینی:

🔹فایل صوتی را مسئولان ما در اختیار اوکراین قرار داده و مسئله پنهانی وجود ندارد.

🔹دولت و شخص رئیس‌جمهوری تا روز جمعه از سقوط هواپیمای اوکراین توسط موشک مطلع نبود

🔹ما معترض بودیم که چرا اطلاع نداشتیم. /ایسنا

@AkhbareFori