در آخرین ایستگاه قطار پیاده شد و برای همیشه رفت...

۱۱ آذر دومین سالگرد درگذشت ریزعلی خواجوی (دهقان فداکار)، قهر�

در آخرین ایستگاه قطار پیاده شد و برای همیشه رفت...

۱۱ آذر دومین سالگرد درگذشت ریزعلی خواجوی (دهقان فداکار)، قهرمانی که از بچگی درس فداکاری را از او یاد گرفتیم

روحش شاد و یادش مشعلی برای جاده‌های بی‌روشنایی 🥀

@AkhbareFori