⚠️درست بنزین بزنید بنزین‌تان نسوزد 🔹پس از پایان سوخت‌گیری خودرو، بلافاصله کارت سوخت خود را خارج نکنید زیرا در این صورت در هر مرحله تقریبا ۱/۵ تا ۲ لیتر از سهمیه سوخت شما کم می‌شود. 🔹پس از سوخت‌گیری: ۱. نازل را در جای خود قرار دهید. ۲. دکمه خروج روی دستگاه…