مهرماه تلخ روستای بادام شیرین

🔹فریدون نجفی فیلمساز دغدغه‌مندی است، او پس از ۴ساعت پیاده‌روی در منطقه بازفت خوزستان، رسیده است به روستای بادام‌شیرین! او از دانش‌آموزی می‌گوید که صفحات کتابش به دلیل بارش باران از سقف مدرسه رنگ باخته بود.

با تک تک سکانس‌هایش گریستم، به دادشان برسیم🌺

اخبار لحظه ای #خوزستان 

https://t.me/joinchat/AAAAAD-zIvfn3GwkY0QJxw