♦️حسین مرعشی: آنها که می‌گویند همین الان برویم پای میز مذاکره بگویند کوچکترین نتیجه کره‌شمالی از مذاکره با امریکا چه بوده؟

سخنگوی حزب کارگزاران:

🔹آنها که می‌گویند بی‌قید و شرط همین الان برویم پای میز مذاکره بگویند کوچکترین نتیجه کره شمالی از مذاکره با امریکا چه بوده؟ تحریم آنها کم شده؟ چشم اندازه آینده مثبت شده؟

🔹قصد ما لج و لجبازی با کسی نه در منطقه است و نه در دنیا. بحران هر چه در منطقه گسترده‌تر شود همه بیشتر ضرر می‌کنند و ایران هم همین‌طور.

🔹الان منطقه فهمیده که شوخی با ایران شوخی بی‌هزینه و ساده‌ای نیست. اگر قرار باشد ایران نتواند نفت بفروشد احتمال وقوع اتفاقاتی در منطقه هست.

🔹انتخابات پرشور زخم‌های جامعه را جبران می‌کند./ایران

@AkhbareFori