روایت روحانی از ناتوانی اروپایی‌ها در اثبات اتهامات خود نسبت به ایران

🔹به آنها گفتم منتظرم مدارک خود مبنی بر دست داشتن ایران در حمله آرامکو را برای ما بفرستید.

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو