♦️مرغ‌های تریاکی!

کاشکی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان خراسان:

🔹در گذشته به دلیل اطلاعات پایین برخی از مرغداران تریاک را در آب حل می‌کردند و به مرغ‌ها می‌خوراندند تا بیماری آن‌ها از بین برود، من نمی‌گویم که این موضوع امروز اصلا وجود ندارد بلکه به میزان کم در برخی از مرغداری‌ها در حد بسیار پایینی وجود دارد که البته این کار به هیچ عنوان علمی نیست.

🔹تریاک یکی از آرامبخش هاست و اگر چه بیماری طیور را از بین نمی‌برد اما بدن مرغ را در برابر بیماری‌ها مقاوم می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود مرغ دوره ۴۵ روزه نگهداری در مرغداری تا زمان کشتار را بگذراند.

@AkhbareFori