🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): کسى که بدون بصیرت عمل کند، مانند کسى است که به دنبال سراب بیابان راه پیماید، او هرچه تندتر رود، دورتر مى‌افتد.

#صبح_نو

⏳امروز ‌یکشنبه

۱۴ مهر ۱۳۹۸

۷ صفر ۱۴۴۱

۶ اکتبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM