♦️باشگاه پرسپولیس به پرداخت ۴۷۵ هزار یورو به علاوه سود ۵ درصدی به بودیمیر محکوم شد

🔹باشگاه پرسپولیس با رای کمیته حل اختلاف فیفا به پرداخت ۴۷۵هزار یورو به بودیمیر مهاجم کروات و سابق خود محکوم شد و باید علاوه براین سود ( غرامت دیرکرد) پنج درصدی هم تا روز پرداخت را به بودیمیر پرداخت نماید.

@AkhbareFori