♦️فارس مدعی شد: معاون وزیر صنعت بازداشت شد

🔹فارس مدعی شد: در ادامه رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت سفارش ۶۴۰۰ خودروی لوکس یکی از معاونین وزیر صنعت بازداشت شد. متهم پس از انجام تحقیقات ابتدایی با قرار وثیقه آزاد شده است

تکمیلی/ ‏مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ⁧صمت ⁩خبر درج شده در یکی از خبرگزاری ها مبنی بر بازداشت یکی از ⁧معاونین‌وزیر ⁩ را ⁧ تکذیب کرد.

بیشتر بخوانید