♦️چرا باید رمز عابر بانک و رمز اینترنتی را تغییر داد؟!

🔹برای داشتن خرید امن و بدون دغدغه

🔹 برای جلوگیری از بین رفتن دست‌رنج زحمات خود و جلوگیری از سو استفاده برخی سودجویان

🔹 به منظور حفظ آرامش و امنیت اقتصادی خانواده

🔹جلوگیری از هک شدن کارت و اطلاعات بانکی

🔹 تضمین پس انداز و آینده فرزندان

@AkhbareFori