♦️فروش سربازی تمام شد

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح:

🔹فروش سربازی دیگر اجرا نمی‌شود.

🔹تمامی افراد ذکور ایرانی متولد سال ۱۳۵۵ به بعد مشمول خدمت سربازی هستند و معافیت سنی جدیدی اعلام نخواهد شد.

🔹به زودی طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب اجرا خواهد شد.

@AkhbareFori