🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹حضرت علی(ع): دنیا خانه گذر است نه جاى ماندن و مردم در آن دو کس‌اند: مردى که وجودش را به گناه فروخت و خود را تباه کرد و مردى که خود را به طاعت خرید و آزاد نمود.

⏳امروز ‌دوشنبه

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۶ شعبان ۱۴۴۰

۲۲ آوریل ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ertebatmoshtari