اگر همه فکر شما به این باشه که کرایه تاکسی را از کجا بیارید پس به اندازه همون کرایه تاکسی پول خواهید داشت.

و اگر در اتوبوس نشسته باشید و تمام فکره شما این باشد که ماشین مورد علاقه شما باید رنگش سفید باشد پس در آینده نچندان دور سوار ماشین مورد علاقه خود خواهید بود.

اگر بدنبال قسمت فرست کلاس هواپیما باشید همانجا خواهید بود، من میخواهم چند شرکت هواپیمایی داشته باشم

شما به همان اندازه که فکر میکنید پول خواهید داشت.

پس روی یه تکه کاغذ ( این کاغذ باید برای شما خیلی مهم باشد )، تمام هدفهای بزرگ خود را بنویسید.

و نگران پول‌های کوچک نباشید.

کائنات فقط به اندازه‌ی آرزوهای شما به شما می‌بخشد.

پس بزرگتر آرزو کنید...

@AkhbareFori