♦#چند_خبر_کوتاه

🔹معاون وزیر بهداشت: آمریکا با خروج از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه و سیاست تحریم دردناک، به طور مستقیم سلامت مردم ایران را هدف گرفته است.

🔹ترامپ: مشاورانم می‌خواهند مرا به سمت جنگ سوق دهند، ولی ما جنگ نمی‌خواهیم.

🔹در حالی که شایعاتی مبنی بر توقیف برنامه «اختیاریه» در فضای مجازی پیچیده، مدیر گروه اجتماعی شبکه پنج اعلام کرد که تهیه کننده خودش نخواسته که تولید برنامه را ادامه بدهد.

@AkhbareFori