شهرداری شیراز مقصر اصلی سیل شیراز

🔹طبق گزارش ارائه شده توسط رئیس کمیته حقیقت‌یاب شورای شهر شیراز در خصوص سهم دستگاه‌های اجرایی در وقوع سیل دروازه قرآن، شهرداری شیراز در ادوار مختلف بیشترین سهم را بروز این حادثه داشته است.

اخبار لحظه ای #فارس

https://t.me/joinchat/AAAAAD7xJY9JFVjLasoOug