♦️ترس رسانه‌های آمریکایی از موشک‌های بالستیک سپاه و ارتش

🔹نشنال اینترست: موشکهای بالستیک ایران می‌توانند کابوس ناوهای آمریکایی شوند

🔹سیستم موشکی ایران از جهاتی از سیستم موشکی چین هم قوی‌تر و برای ایالات متحده خطرناک‌تر است

🔹آیا ایران می‌تواند ناوهای آمریکایی را غرق کند؟

♦️اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1148906