آماده واگذاری سرمایه هستیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل و خارج از کشور بالای ۵۰۰ میلیون تومان باز پرداخت توافقی (در قبال تضامین توافقی ملکی حتی حتی چک و سفته ی معتبر ) لطفا درخواست اولیه فقط از طریق پیامک به شماره واتس آپ ۰۹۱۲۱۴۰۱۴۶۶ امکان پذیر است