🎥مقایسه جالب از رابطه چهار رییس جمهور اخیر با نمایندگان مجلس

🔷یک نماینده مجلس: شش سال است که برای رساندن اسناد تخلفات واگذاری یک پالایشگاه به رییس جمهور روحانی در نوبت جلسه هستیم!

🔹نمی‌دانم رییس جمهور وقت شان را صرف چه امور مهمی می‌کنند؟!

@AkhbareFori