♦️نظر مشاور موگرینی درباره حمله به نفتکش‌ها؛ ایرانی‌ها بسیار معقول هستند «ناتالی توچی»، از مشاوران ارشد موگرینی: 🔹ما قبل از اینکه کسی را مقصر کنیم به ادله موثق نیاز داریم. 🔹ایرانی‌ها بازیگرانی بسیار معقول هستند، اینکه آنها در زمان حضور آبه شینزو در تهران…