موقعیت سه بعدی دو نفتکش مورد حمله قرار گرفته شده در دریای عمان، نزدیک مرزهای ایران

🔹نیروی دریایی آمریکا دو هشدار در ساعات ۶:۱۲ و ۷ صبح به وقت بحرین دریافت کرد.

🔹گفته می‌شود نفتکش Front Altair بر اثر برخورد اژدر دچار حادثه شد. خدمه از وقوع ۳ انفجار پیاپی در جلوی کشتی خبر دادند.

🔹نفتکش Kokuka نیز بر اثر برخورد مین مغناطیسی منفجر شده است.

@AkhbareFori