با مدیرانی که اموال نامشروع دارند، باید چه کرد؟

🔹حرف و حدیث‌ها درباره اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان درحالی ادامه دارد که در کشورهای مختلف قوانین سختی علیه مدیران دولتی فاسد وجود دارد

🔹باوجود حاشیه امن برخی مسئولان در پرونده‌های فساد در ایران، در سطح جهان مجازات‌هایی درحد اعدام برای مسئولان متخلف درنظر گرفته شده است

🔹تنها در چین، طی ۵سال گذشته، یکصد مقام مسئول دادگاهی شده‌اند

اینجا بیشتر بخوانید و نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1105677