♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹رئیس سازمان حمایت: مرغ ارزان نشود، وارد می‌کنیم.

🔹نماینده دهلران: روستاهای تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرز مجوز فروش فرآورده‌های نفتی گرفتند.

🔹دادگاه پرونده خودرویی پرشین پارس آغاز شد/این پرونده ۱۵۰۰ شاکی دارد که بخش قابل توجهی از شکات برای شرکت در جلسه در محل برگزاری دادگاه حاضر شده‌اند.

🔹دولت هند وضعیت خودمختاری کشمیر تحت کنترل خود را لغو کرد.

@AkhbareFori