♦️سوءاستفاده شرکت‌های کشتیرانی از محدودیت‌ها برای افزایش ۵۰ برابری قیمت‌ حمل بار +سند

🔹با رفتن خطوط خارجی، برخی شرکت‌های کشتیرانی به بهانه تحریم و در نبود بازاری رقابتی قیمت‌های حمل خود را تا ۵۰ برابر افزایش داده‌اند و این امر موجب افزایش قیمت تمام شده کالا در داخل هم شده است

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1248885