به نظر شما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اقدامات خصمانه آمریکا چه عکس‌العملی را باید نشان دهند؟!

public poll

اقدام به تحریم عملی آمریکا و عدم سفر خود و اقوام درجه یکشان به این کشور – 13K

👍👍👍👍👍👍👍 69%

اقدام متقابل و اعلام تحریم شرکت‌های آمریکایی – 5K

👍👍👍 26%

رفتارهای نمادین برای محکوم کردن اقدامات آمریکا – 858

▫️ 5%

👥 18467 people voted so far.