♦️بازداشت عوامل "مصاحبه جنسی با کودکان"

🔹عوامل ساخت کلیپ هنجارشکن در فضای مجازی، با دستور بازپرس دادسرای ارشاد بازداشت شدند.

🔹انتشار این کلیپ که در آن مصاحبه‌کننده از کودکان سوالات جنسی پرسیده بود، باعث آزردگی خاطر بسیاری از خانواده‌ها و درخواست‌های متعدد به سامانه دادسرای ارشاد تهران برای پیگیری مسئله شده بود.

@AkhbareFori