♦#زندگی_بهتر / در ملاقات با زنی که دوستش دارید، خود را وابسته نشان ندهید

نشانه‌های وابسته بودن عبارتند از:

🔹مدام از او می‌پرسید چه می‌کند و کجاست و ...

🔹 زیاد از او تعریف و تمجید می‌کنید

🔹مثل حسود‌ها رفتار می‌کنید

🔹کاری می‌کنید که به او احساس گناه و تقصیر بدهید

🔹 قهر می‌کنید

♦️اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1396429