حکم تخریب ویلای داماد مقام ارشد کشوری تایید شد

🔹دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تخریب

حکم تخریب ویلای داماد مقام ارشد کشوری تایید شد

🔹دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تخریب ویلای داماد ع.ش از مقامات ارشد کشوری در منطقه لواسان را تأیید کرد.

@AkhbareFori